VITRA Thermo Classic

VITRA Thermo Classic is a system used in buildings that have to meet thermal and acoustic requirements. Similarly to VITRA Classic, this system can be used in a variety of door and window constructions. Thermo system profiles can be ordered as welded or punched frames.

VITRA Thermo Classic

VITRA Thermo Classic is a system used in buildings that have to meet thermal and acoustic requirements. Similarly to VITRA Classic, this system can be used in a variety of door and window constructions. Thermo system profiles can be ordered as welded or punched frames.

Benefits of our aluminium-clad wooden systems:

Innovative structure

Solid combination of two independent frames – one wooden and the other made of aluminium – provides years of durability and security.

Improved rigidity

Thanks to the walls being thicker, an advanced chamber structure and sturdy metal corners, rigidity of our windows have been considerably improved.

Simple installation

The well-designed structure of the system’s elements makes the installation of our windows quick and simple, while all the elements are perfectly adjusted to each other.

Benefits of our aluminium-clad wooden systems:

Innovative structure

Solid combination of two independent frames – one wooden and the other made of aluminium – provides years of durability and security.

Improved rigidity

Thanks to the walls being thicker, an advanced chamber structure and sturdy metal corners, rigidity of our windows have been considerably improved.

Simple installation

The well-designed structure of the system’s elements makes the installation of our windows quick and simple, while all the elements are perfectly adjusted to each other.

Wood, as the oldest construction material, is valued for its various
qualities. Among many, these include beauty, durability, practical
considerations and functionality.

Our wooden window system includes four variants of glazing with uniform wooden profiles. We offer accessories for all windows: sections, frames, a rich palette of ornaments and stained glass. We also offer a varnished school.

The highest quality of all hardware components. In our windows we use only the highest class solutions in the field of safety and durability.

The solutions we use allow for making various forms of windows: with a movable mullion, arched, trapezoidal and tilt windows.

Advantages of fittings used in our windows are:
 • Sash forces and weight are transferred through the hardware components using a special connection system.
 • The sash lifter, thanks to the integrated handle lock, eliminates operating errors and lifts the sash into position without any resistance.
 • The fittings protect against undermining the tilted window and guarantee basic protection preventing burglary.
 • The door handles have an additional ventilation position (micro ventilation).
Thanks to the appropriate construction, it is possible to attach shutters to aluminum mounting frames, and special consoles and hooks facilitate attachment to the window frame.

Wood, as the oldest construction material, is valued for its various
qualities. Among many, these include beauty, durability, practical
considerations and functionality.

Our wooden window system includes four variants of glazing with uniform wooden profiles. We offer accessories for all windows: sections, frames, a rich palette of ornaments and stained glass. We also offer a varnished school.

The highest quality of all hardware components. In our windows we use only the highest class solutions in the field of safety and durability.

The solutions we use allow for making various forms of windows: with a movable mullion, arched, trapezoidal and tilt windows.

Advantages of fittings used in our windows are:
 • Sash forces and weight are transferred through the hardware components using a special connection system.
 • The sash lifter, thanks to the integrated handle lock, eliminates operating errors and lifts the sash into position without any resistance.
 • The fittings protect against undermining the tilted window and guarantee basic protection preventing burglary.
 • The door handles have an additional ventilation position (micro ventilation).
Thanks to the appropriate construction, it is possible to attach shutters to aluminum mounting frames, and special consoles and hooks facilitate attachment to the window frame.

CONTACT US

+48 77 464 96 00

MONDAY – FRIDAY
FROM 7:00 TO 16:00

ZALETY NASZYCH SYSTEMÓW DREWNIANO-ALUMINIOWYCH

Innowacyjna konstrukcja

Pewne połączenie dwóch niezależnych ram – drewnianej i aluminiowej to system, który gwarantuje wieloletnie i bezpieczne użytkowanie.

Większa sztywność

Poprzez swe znacznie grubsze ścianki, rozbudowaną, komorową konstrukcję oraz użycie solidnych, metalowych narożników nasze okna uzyskują zdecydowanie większą sztywność.

Łatwy montaż

Starannie przemyślana konstrukcja elementów systemu sprawia, iż montaż naszych okien jest szybki, prosty, a wszystkie elementy doskonale ze sobą współgrają na najwyższym technicznie poziomie.

Drewno, jako najstarszy materiał w budownictwie,
doceniane jest ze względu na swoje liczne walory, takie jak:
estetyka, trwałość, względy praktyczne i funkcjonalność.

Nasz system okien drewniano-aluminiowych obejmuje cztery warianty oszklenia przy jednolitych profilach drewnianych. Do wszystkich szyb proponujemy dodatki: szporsy, ramki, bogatą paletę ornamentów, witraży. W naszej ofercie mamy również szkoło lakierowane.

Najwyższa jakość wszystkich elementów okuć. W naszych oknach stosujemy jedynie najwyższej klasy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i trwałości.

Wykorzystywane przez nas rozwiązania pozwalają na wykonywanie różnorodnych form okien: z ruchomym słupkiem, łukowych, trapezowych i rozwiernych.

Zalety stosowanych w naszych oknach okuć to:
 • Siły i ciężar skrzydła przenoszone są przez elementy okuć za pomocą specjalnego systemu połączeń.
 • Podnośnik skrzydła, dzięki zintegrowanej blokadzie klamki, eliminuje błędy w obsłudze i bez oporów unosi skrzydło we właściwe położenie.
 • Okucia zabezpieczają przed podważeniem uchylonego okna oraz gwarantują podstawowe zabezpieczenie utrudniające włamanie.
 • Klamki posiadają dodatkową pozycję wietrzenia (mikrowentylacja).
Dzięki odpowiedniej konstrukcji istnieje możliwość mocowania okiennic do ram montażowych z aluminium, a specjalne konsole i haki ułatwiają mocowanie do ramy okiennej.